Expertise

Leefomgeving, samenleving en geodata

Missie

Vitale buurten door duurzame samenwerking

Adviseren

Wij adviseren in alle sociaal-ruimtelijke vraagstukken. Wij doen dit vanuit onze meervoudige expertise op het gebied van de leefomgeving, samenleving en geodata. Theorie en praktijk gaan hierbij hand in hand.

Participeren

Participeren is een wederkerig proces. Wij helpen u verbinden, informeren en organiseren. Innovatief, online en multimediaal, maar ook offline persoonlijk en dichtbij. Elkaar versterkend op een slimme manier.

Onderzoeken

Wij verkennen, monitoren en evalueren sociaal-ruimtelijke maatregelen, projecten en beleid. Locatiespecifiek en met oog voor verschillen in beleving per (doel)groep. Kwalitatief en kwantitatief. Online en offline.

Maatwerk

Buurten zijn verschillend. Fysiek, sociaal en economisch. Hiermee verschillen ook de opgaven. Wij hanteren daarom geen one-size-fits-all werkwijze, maar leveren maatwerk dat past bij uw omgeving en uw lokale partners.