Adviseren

Tijdens de straatvergadering maakten de bewoners moodboards voor hun eigen verdieping

De menselijke maat staat bij ons centraal.

Wij adviseren u vanuit onze meervoudige expertise op het gebied van:

  1. de leefomgeving (ruimtelijk-functioneel)
  2. de samenleving (sociologisch)
  3. geodata (geo-ict)

Wij zijn u graag van dienst bij het verbeteren van de kwaliteit van beleid en planvorming door bottom-up met top-down planning te verbinden. Samen met u geven wij vorm aan wederkerige buurt-, dorp- of wijksamenwerking. Wij adviseren u hierbij ook over de mogelijke inzet van innovatieve ict-instrumenten en de verbinding met beschikbare gegevens en open data. Duurzaam en efficiënt. Passend bij uw lokale opgave(n) en partners.

Wij hebben hierbij oog voor:

  1. verschillen in de leefwereld van groepen burgers, gemeenschappen en ondernemers enerzijds en de systeemwereld van professionals en beleidsmakers anderzijds
  2. de diversiteit onder groepen burgers, gemeenschappen of belangengroepen

De menselijke maat staat bij ons centraal. Zowel ruimtelijk als sociaal. De buurt is het schakelpunt tussen leef- en systeemwereld en neemt daarom een belangrijk plek in in onze advisering.

Of het nu gaat om sociaal-ruimtelijke maatregelen, projecten of beleid, om participatievraagstukken of om onderzoeksadvies, wij adviseren u vakkundig. Met kennis van theorie en ervaring uit de praktijk.

Samen met u formuleren wij de vraag, kiezen wij de richting en gaan wij op zoek naar de antwoorden. Nieuwsgierig? Neem gerust even contact met ons op voor een geheel vrijblijvend gesprek. We komen graag een keer bij u langs.