• Huurdersparticipatie bij renovatie 4 flats

  Bewoners denken in groepjes na over renovatie.

  Bewoners denken in groepjes na over renovatie.

  Samen bereik je meer. Woningstichting De Leeuw van Putten (Spijkenisse/Nissewaard) vindt het daarom belangrijk dat huurders invloed uit kunnen oefenen op hun directe woonomgeving en zoekt naar vernieuwende vormen van huurdersparticipatie. Onder het motto ‘Samen werken aan beter wonen’ gingen bewoners van 4 flats met elkaar in gesprek over de gemeenschappelijke ruimten van het wooncomplex én de directe woonomgeving: hoe kan het beter?

  Voor dit renovatieproject is er een website opgericht. Doelen van deze website:

  1. zoveel mogelijk bewoners betrekken bij de planvorming rond de renovatie van de gemeenschappelijke ruimten van de 4 flats;
  2. helder en transparant communiceren over ideeën, financiële mogelijkheden en afwegingskader;
  3. prettiger wonen en beter beheren.

  De website biedt iedereen de gelegenheid mee te praten op een moment dat schikt en maakt bovendien inzichtelijk welke beslissingen worden genomen en waarom. Bewoners kunnen aan de hand van foto’s ideeën en verbeterpunten aanleveren en reageren op elkaar en op elkaars ideeën.

  Het online deel bestaat náást de belangrijke offline ontmoeting. Tijdens een bewonersavond werden de ideeën die mondeling, schriftelijk en via de website zijn aangedragen besproken. Alle ideeën zijn opgenomen in een verslag dat weer online is gepubliceerd.

  In het eerste deel van 2016 worden de bewonerswensen gerealiseerd.

   

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *