• Langer thuis in Nissewaard – Resultaten onderzoek naar langer zelfstandig wonen voor oudere huurders

  Langer zelfstandig wonenWe worden met z’n allen steeds ouder. De steeds grotere groep ouderen heeft een andere woon- en zorgbehoefte. Ook het overheidsbeleid is erop gericht om ouderen langer thuis te laten wonen.
  Om meer inzicht te krijgen over wanneer woningen, woongebouw en buurt geschikt zijn voor ouderen, heeft woningstichting De Leeuw van Putten (Nissewaard) dit jaar een nadere verkenning uit laten voeren naar langer zelfstandig wonen. In ons onderzoek ‘Langer thuis in Nissewaard’ zijn wij samen met bewoners van 365 seniorenappartementen op zoek gegaan naar wat er in de ogen van ouderen zélf belangrijk is aan woning woongebouw en buurt.

  Doel
  Doel van het onderzoek is te kijken welke sociale en/of fysieke maatregelen de woningstichting als sociaal verhuurder zelf kan nemen en wat met maatschappelijke partners gedaan kan worden om het langer zelfstandig wonen voor oudere huurders zo goed mogelijk te faciliteren.

  Onderzoek
  In april en mei zijn 365 huishoudens uitgenodigd om deel te nemen aan ons onderzoek. Van de 365 verzonden vragenlijsten hebben we er 210 retour ontvangen. Het onderzoek bestond uit 27 open en gesloten vragen. Op basis van eerder gehouden klankbordgroepen zijn vragen opgenomen over de thema’s wonen, sociale contacten en tijdsbesteding, zelfredzaamheid (hulp- en dienstverlening) en mobiliteit.

  Resultaten en vervolg
  Het onderzoek heeft veel waardevolle informatie opgeleverd. Omdat er per woongebouw verschillen zitten in de woonbehoeften van ouderen, wordt per woongebouw een plan gemaakt. Ook vindt overleg plaats met gemeente en partners op het gebied van zorg en welzijn over wat gezamenlijk kan worden aangeboden. De komende drie jaar reserveert de woningstichting financiële middelen om een belangrijk deel van de woonbehoeften van oudere huurders te realiseren.

  Meer informatie

  Download hier het onderzoek ‘Langer thuis in Nissewaard’

  Nieuwsbericht woningstichting De Leeuw van Putten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *