Onderzoeken

image

Wij verkennen, monitoren en evalueren sociaal-ruimtelijke maatregelen, projecten en beleid.

Wij verkennen, monitoren en evalueren sociaal-ruimtelijke maatregelen, projecten en beleid. Locatiespecifiek en met oog voor verschillen in beleving per (doel)groep. Kwalitatief en kwantitatief. Online en offline. Persoonlijk en digitaal.

Buurtperspectief maakt gebruik van een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethodes en -instrumenten:

  • face-to-face interviews;
  • panels en focusgroepen;
  • storytelling;
  • online surveys;
  • serious gaming;
  • geodata en GIS.

Met onze onderzoeksinstrumenten meten wij locatie- en doelgroepspecifiek en presenteren de resultaten overzichtelijk op een interactieve kaart. De data koppelen wij aan bestaande geodata, waardoor ook in de analyse de leef- en systeemwereld met elkaar kunnen worden verbonden. 

Zo kunt u bijvoorbeeld de beleving met betrekking tot een bepaald thema presenteren op doelgroepspecifieke belevingskaarten. Hierdoor ontstaat inzicht in de verschillen in beleving van verschillende groepen burgers, gemeenschappen of belangengroepen.

Beschikbare middelen kunt u vervolgens heel effectief en efficiënt inzetten. U vergroot niet alleen de betrokkenheid bij sociaal-ruimtelijke vraagstukken, maar óók het draagvlak voor concrete maatregelen, projecten en beleid.

Nieuwsgierig? Neem gerust even contact met ons op voor een geheel vrijblijvend gesprek. We komen graag een keer bij u langs.