Participeren

De bewoners van Heksenwiel gingen met elkaar in gesprek tijdens de buurtdialoog

Buurtperspectief helpt u verbinden, informeren en organiseren.

Participeren is een wederkerig proces. Door de systeemwereld van professionals en beleidsmakers effectief te verbinden met de leefwereld van burgers, gemeenschappen en belangengroepen zorgen wij ervoor dat zij elkaar verstaan en begrijpen. Dit is belangrijk, want wederkerige participatie:

  1. verhoogt de kwaliteit van beleid;
  2. versterkt het draagvlak voor beleid;
  3. vergroot het democratisch gehalte van de besluitvorming en hiermee het vertrouwen in overheden en instanties.

Wederkerige participatie vraagt om inspanningen op het gebied van:

  1. netwerken: verbinden, mobiliseren en het werken aan onderling vertrouwen
  2. informatie-uitwisseling: delen, informeren en transparant zijn over keuze(s) en werkwijze(n)
  3. organiseren: samenwerking faciliteren en planvormingsprocessen vernieuwen

Buurtperspectief helpt u verbinden, informeren en organiseren. Innovatief, online en multimediaal gekoppeld aan ‘traditioneel’ en offline, en waar nodig ook persoonlijk en dichtbij.

Zo werken wij aan :

  1. huurdersparticipatie
  2. woon- en leefomgeving
  3. wijkontwikkeling
  4. smart community

Nieuwsgierig? Neem gerust even contact met ons op voor een geheel vrijblijvend gesprek. We komen graag een keer bij u langs.